zdravotní tělesná výchova

Od roku 1949

Vědecky ověřený systém zdravotní tělesné výchovy je základ každé lekce. Tento systém cvičení má tradici v našich zemích již od roku 1949. V tomto roce  byl systém zdravotní tělesné výchovy uveden ministerským výnosem do škol. Protože již v tom roce 1949 bylo zjevné, že klesá fyzická kondice žáků a že potřebují čím dál častěji speciální pohybové aktivity.

Součást ČSTV a vývoj dnes

Po mnohaletém zkoumání efektivity a přínosů byla zdravotní tělesná výchova v roce 1981 začleněna  do ČSTV (Československý svaz tělesné výchovy). Po roce 1989 se zdravotní tělesná výchova inspirovala od dalších pohybových směrů a škol. Tu od jógy, tu od pilates, tu od čínských zdravotních cvičení atd..

Běžně dnes používáme cvičební pomůcky, které v roce 1949 nikdo neznal – overball, thera-band, balanční čočky, sball.

Ale základem je stále propracovaná metodika ověřená cca 70 lety praxe. Málo moderních a módních směrů se může opřít o 70 let zkušeností.

Zdravotní tělesná výchova je vhodná pro všechny věkové skupiny.

Před 70 lety to začínalo na školách. Ale dnes je tento cvičební systém nastavený  spíše pro dospělé, než pro děti. Prostě proto, že dnešní dítě chce tablet, smart-phone, audiovizuální show a přeci jen systém zdravotní tělesné výchovy až taková show není.

Do světa zdravotní tělesné výchovy mě uvedla v roce 1993 paní Doc. PhDr. Jiřina Adamírová, CSc., velmi vděčný jsem byl za potkání s PaedDr. Miluší Matoušovou (náčelnice oddělení Zdravotní a rekreační tělesné výchovy). Obě dámy měly úžasné charisma a v pokročilém věku i energii a vitalitu. Jsou chodící reklama na cvičení a zdravý životní styl.  A samozřejmě nelze zapomenout na přísného učitele MUDr. Matouše (primáře a vedoucího sportovního lékaře Institutu sportovního lékařství).

Rád zmiňuji, že u zrodu moderní zdravotní tělesné výchovy, tehdy ještě na Fakultě tělesné výchovy a sportu v Praze, stála i paní Mojžíšová. Známá autorka systému na léčbu funkční sterility u žen.

V roce 1993 jsem ještě jako student obhájil u paní docentky Adamírové práci na téma využití zdravotní tělesné výchovy pro mírnění neurotických obtíží. Což se stalo základem pro pozdější diplomovou práci „Využití prvků jógy v pedagogickém procesu“. A z ní v roce 1998 vznikla populárně naučná knížka „Jóga-jak si vybrat tu pravou“, kterou jsme napsali společně s hlavní propagátorkou a znalkyní Iyengar  jógy v ČR s Helenou Bártovou Kubrychtovou.

Lekce obvykle obsahuje:

  1. Relaxační cvičení
  2. Dechová cvičení
  3. Cvičení pro správné držení těla a nácvik základních pohybových stereotypů

 

Každou lekci cvičíme základní sestavu a přidávám tematické cviky a témata související se „zády“. Jedno z takových témat je bránice a dech, nebo ploska nohy a péče o ní, nebo moderní uvolňování fascií (povázky).

Doporučuji, aby každý cvičenec před zahájením cvičení konzultoval svůj zdravotní stav buď s neurologem, nebo rehabilitačním lékařem, aby bylo jasné, že zařazení do oddílu zdravotní tělesné výchovy je na místě.

Úzce spolupracuji s Centry komplexní péče v Praze a v Dobřichovicích. V případě pochybností rád zprostředkuji kontakt se zdravotnickým zařízením, které doporučí další postup. Jehož součástí mohou být i skupinové lekce zdravotní tělesné výchovy.

Print Friendly, PDF & Email